Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy strony critical.pl i wszystkich podstron oraz oferowanych usług, zwanych dalej serwisem lub stroną www. Polityka Prywatności zawiera dokładne informacje dotyczące celów oraz sposobów przechowywania i przetwarzania Państwa danych osobowych przez operatora strony www i jednocześnie administratora Państwa danych osobowych, firmę Critical s.c. (Critical), z siedzibą przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 6/123, 03-984 w Warszawie, kontakt@critical.pl.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych użytkowników strony internetowej critical.pl ma zastosowanie na podstawie:

Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. o prawie telekomunikacyjnym, Wyrażenie zgody na przetwarzanie oraz przechowywanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, można w każdej chwili zrezygnować z udzielenia owej zgody, jednak może wiązać się to z brakiem możliwości korzystania z funkcjonalności serwisu, które wymagają podania danych osobowych (na przykład korzystanie z formularza kontaktowego).

W jakim celu gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe?

Przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych użytkowników odbywa się w celach statystycznych, marketingowych, tworzenia ofert indywidualnych (jeśli użytkownik wcześniej skorzystał z formularza kontaktowego i wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych). Wszystkie zbierane i przetwarzane dane służą poprawnemu zarządzaniu witryną, ulepszaniu funkcjonowania serwisu internetowego, usprawniania jego działania, analizy działań użytkowników, ich preferencji, badania popularności konkretnych podstron i elementów witryny internetowej.

Critical realizuje prawa użytkowników dotyczące ich danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym dba o poprawność danych osobowych użytkowników i niezwłocznie reaguje na każde wnioski o sprostowanie lub aktualizację danych. Critical ogranicza przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów, dla których są zbierane, chyba że zachodzą przyczyny umożliwiające wydłużenie okresu przechowywania danych.

Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony lub w inny sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Dane osobowe, które zostały przekazane przez użytkownika za pośrednictwem formularzy znajdujących się na stronie internetowej, na których przetwarzanie została wyrażona zgoda, przetwarzane są w okresie niezbędnym do obsłużenia zadań oraz zapytań. Ww. dane są przechowywane i przetwarzane za pomocą systemu do zarządzania mailingiem. Szczegółowe zasady przetwarzania określone są przez klauzule umiejscowione pod każdym z formularzy.

Jakie dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy?

Analizujemy i przechowujemy dane logów systemowych, a także: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail użytkowników, które zostały przekazane przez nich dobrowolnie za pośrednictwem formularza kontaktowego. Ponadto do gromadzonych, przechowywanych i przetwarzanych danych należą: informacje o rodzaju przeglądarki internetowej użytkownika, godziny i daty nadejścia zapytania, adres strony internetowej, z której nastąpiło przejście do witryny internetowej, a także liczby danych przesyłanych przez serwer.

Polityka Cookies dla stron Critical

Witryna internetowa korzysta z plików cookies, zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne). Są one wykorzystywane w celu:  
    
-ułatwienia użytkownikowi korzystania z serwisu,
- tworzenia raportów, analiz, statystyk, które pozwalają zbadać, w jaki sposób odbiorcy serwisu korzystają ze stron internetowych. Wpływa to na usprawnienie ich funkcjonalności, struktury i zawartości,
- dopasowania zawartości i funkcjonalności witryny do indywidualnych wymogów użytkowników.

Użytkownik może usuwać oraz blokować pliki cookies przy wykorzystaniu ustawień stosowanej przeglądarki internetowej zainstalowanej na urządzeniu służącym do odwiedzania serwisu. Każdy odbiorca treści internetowych może zmienić sposób zarządzania plikami cookies.

W Google Analytics, Google, YouTube - śledzimy informacje o użytkownikach, zgodnie z polityką prywatności Google: https://www.google.com/intl/pl_pl/policies/technologies/cookies/

Wykorzystując oprogramowanie Google Analytics, witryna zamieszcza w komputerze użytkownika kod zliczający umożliwiający zbieranie danych o użytkownikach Informujemy, że dane śledzone są na mocy porozumienia z GOOGLE Ireland Ltd. i używamy mechanizmu anonimizacji nr IP użytkownika. W każdej chwili użytkownik może sprzeciwić się zbieraniu danych przez oprogramowanie Google Analytics lub poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej.

Śledzenie danych można wyłączyć, m.in. pod adresem przygotowanym przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

"Cookies" - co to jest?

Zgodnie z definicją podaną w Wikipedii: "Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem niepoprawnie jako plik cookie) - mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną."

Prawa użytkownika

Każdy użytkownik serwisu ma uprawnienia związane z jego danymi osobowymi dotyczące:

- dostępu do wszystkich gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych,
- zmiany danych osobowych oraz usunięcia ich,
- anulowania zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz zakresu ich przetwarzania i przechowywania,
- złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

Żądanie edycji bądź usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania w sytuacjach, kiedy firma Critical s.c. jest zobowiązana do zachowania danych ze względów prawnych albo bezpieczeństwa.

Postanowienia końcowe

Critical s.c.  zobowiązuje się do zabezpieczania danych osobowych użytkowników serwisu przed dostępem do nich przez osoby trzecie, które nie są ich administratorami. Ponadto obligujemy się do przechowywania danych osobowych w tajemnicy oraz z zastosowaniem wszystkich możliwych zabezpieczeń chroniących dane osobowe.

Dane osobowe użytkowników będą przechowywane przez Critical s.c. przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne do świadczenia usług czy wykonania czynności związanych z pytaniami i zadaniami od użytkowników. W przypadku wszelkich uwag oraz wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: kontakt@critical.pl

Zmiany polityki prywatności

Treść niniejszej Polityki prywatności może ulec zmianie, w szczególności na skutek rozwoju technologii internetowych, zmian przepisów prawa odnoszących się do ochrony danych osobowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, a także na skutek ciągłego rozwoju Serwisu. W takim wypadku, w treści Serwisu zostanie udostępniona stosowna informacja.